Nedoumice i problemi oko uvođenja OHSAS 18001:2007

Najčešća shvatanja ljudi u savremenom poslovanju koja se vezuju za proces uvođenja standarda svode se na mišljenja da će sam proces biti dug i iscrpljujući, da neće postojati nikakve realne koristi od uspostavljenog sistema, da će zaposleni organizacije gubiti dragoceno vreme na popunjavanje “bespotrebne papirologije” i sl.

Na stvaranje negativnog publiciteta samog procesa uvođenja standarda uticale su brojne stvari kao što su loša iskustva organizacija koje su uspostavlile neki od sistema upravljanja: preobimna dokumentacija sistema, prilagođavanje odnosno menjanje postojećeg načina poslovanja organizacija zarad ispunjavanja zahteva standarda, kao i preopterećenost zaposlenih koji su angažovani na održavanju sistema.

Iskustva zaposlenih naše firme, kao i zaposlenih u organizacijama naših klijenata su ipak malo drugačija. Postojanje merljivih efekata uvođenja standarda, koje kao rezultat imaju unapređenje ukupnog poslovanja organizacije su i više nego dovoljan dokaz korisnosti poslovanja uskladjenog sa zahtevima standarda.

Na osnovu naših iskustava iz prakse, u narednom delu želimo da Vas upoznamo sa eventualnim problemima sa kojima se možete susreti prilikom uvođenja standarda i da Vam damo odgovore za eventualne nedoumice koje možete imati.

Donošenje odluke o uvođenju OHSAS 18001:2007  standarda?

Donošenje odluke o uvođenju BS OHSAS 18001 standarda mora predstavljati stratešku odluku organizacije. Tokom sprovođenja aktivnosti uvođenja sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, baš kao i prilikom uvođenja bilo kog sistema upravljanja, mora da postoji snažna podrška najvišeg rukovodstva, jer bez nje nema sistema, već definisana pravila poslovanja ostaju samo “na papiru”.

Svima nama je veoma poznato da je u savremenom poslovanju uvođenje standarda jedan od najčešćih zahteva određenih tendera, a vrlo često i njihov eliminacioni uslov.

Ukoliko je namera najvišeg rukovodstva samo uvođenje standarda zarad dobijanja sertifikata koji će ispunjavati uslove određenog tendera, onda će isti i služiti samo kao “uramljeni papir na zidu”. Na taj način organizacija svakako neće biti u mogućnosti da spozna prave i realne koristi od uspostavljenog sistema, jer sistem neće ni postojati.

Uvođenje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu je preventivnog karaktera, njegovom implementacijom organizacija zauzima aktivan stav prema prevenciji i zaštiti zdravlja zaposlenih i daje doprinos očuvanju zdravlja društvene zajednice u kojoj posluje.

Cela svrha poslovanja u skladu sa zahtevima BS OHSAS 18001 standarda je da se u organizaciji stvori svest o značaju zdravlja kao i promocija važnosti preduzimanja preventivnih aktivnosti. Svaku pretnju po bezbednost radnika, koja se može javiti potrebno je predvideti i identifikovati, jer će se jedino na taj način preduzeti mere eliminacije rizika u Vašoj kompaniji.

Obim dokumentacije sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu?

Obim dokumentacije sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, zavisi od predmetne oblasti poslovanja organizacije, njene veličine i složenosti poslovnih procesa, okruženja u kojem posluje.

Međutim, bez obzira na delatnost, veličinu, složenost i vrstu poslova koje određena organizacija obavlja, obim dokumentacije MORA biti sveden na njene realne potrebe. Dokumentacija sistema upravljanja, NE SME bespotrebno opteretiti njene neposredne korisnike, i MORA se ograničiti samo na dokumentaciju koju realno zahteva izvršavanje svakodnevnih radnih zadataka, postojeći zahtevi standarda, kao i rigorozni zahtevi aktuelne zakonske regulative.

Veoma čest slučaj u praksi je da organizacije prilikom donošenja odluke za uvođenje BS OHSAS 18001 standarda, već posluju u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, ponekada čak i sa zahtevima standarda ISO 14001.

ISO 9001 standard je osnovni i bazni standard, koji poseduje određene „opšte zahteve standarda“ koje poseduju i ostali standardi (zahtevi koji se odnose na upravljačke procese, odnosno upravljanje dokumentima i zapisima, ljudskim resursima, sprovođenje internih provera sistema, povlačenje korektivnih i preventivnih mera, preispitivanje od strane rukovodstva i sl.).

Iz tog razloga je upravo i najpogodnije kreirati integrisani menadžment sistem u organizacijama koje posluju u skladu sa nekim standardom (ISO 9001 i/ili ISO 14001), odnosno prilagoditi/ proširiti postojeću dokumentaciju samo za potrebe ispunjavanja pojedinih zahteva BS OHSAS 18001 standarda.

Prilikom definisanja neophodnog obima dokumentacije od velike pomoći Vam može biti iskustvo, znanje i kreativnost partnera koji će biti angažovani na implementaciji standarda.

Angažovanje zaposlenih prilikom uvođenja BS OHSAS 18001 standarda?

Prilikom uvođenja BS OHSAS 18001 standarda, organizacije moraju da imenuju:

 • predstavnika rukovodstva, odnosno osobu koja je deo najvišeg rukovodstva i koja će morati da preuzme odgovornosti i ovlašćenja koji se odnose na uvođenje i održavanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.
 • predstavnika zaposlenih za OHSAS pitanja

Pored predstavnika rukovodstva, obaveza organizacije je i da imenuje tim ljudi koji će bez obzira na svoje druge odgovornosti, aktivno učestvovati u implementaciji i primeni sistema. Prilikom odabira tima ljudi organizacija mora voditi računa o tome da isti moraju biti iz različitih organizacionih jedinica/procesa.

Zavisno od predmetne oblasti poslovanja organizacije, a u skladu sa aktuelnom važećom regulativom, ponekada je potrebno i imenovati i posebnu osobu koja poseduje odgovarajuće licence i sertifikate koja će preuzeti odgovornost za kontrolu i sprovođenje pojedinih aktivnosti zaštite od incidenata i rizika po zdravlje i bezbednost (npr. potreba za imenovanjem stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu).

Prilikom donošenja odluke o imenovanju lica za zdravlje i bezbednost na radu, organizacija mora voditi računa o tome da lice mora posedovati položen stručni ispit iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu i uverenje o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu. Odgovorno lice za zdravlje i bezbednost na radu, može biti i osoba koja nije zaposlena u organizaciji, nego externo angažovno pravno lice koje poseduje licencu za obavljanje poslova iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu.

Osnovni problem na koji se nailazi u praksi jeste taj da u organizacijama nisu jasno definisane odgovornosti i ovlašćenja svih zaposlenih po pitanju primene uspostavljenog sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Osnovni zadatak predstavnika rukovodstva  je da kontroliše primenu uspostavljenog sistema, nasuprot mnogo postojećih primera u praksi da “juri ljude da mu popunjavaju papire”. Svi članovi tima kao obavezu imaju da svojim podređenim zaposlenima predoče sve zahteve primene sistema i obuče ih za pravilnu primenu dokumentacije. Odgovornost za primenu sistema u svakoj organizacionoj jedinici/ procesu je na imenovanom vlasniku procesa.

Finansijska ulaganja?

Za razliku od ISO 9001 standarda, čija implementacija ne zahteva nikakva finansijska ulaganja u infrastrukturu ili resurse organizacije (poslovne ili proizvodne prostorije, zaposlene, opremu i sl.), uvođenje BS OHSAS 18001 standarda ipak zahteva izvesna finansijska ulaganja.

Međutim veoma je važno napomenuti da potreba za ulaganjem izvesnih finansijskih sredstava ipak nije uslovljena samim standardom, već aktuelnom zakonskom regulativom, čija je primena strogo zahtevana pojedinim zahtevima BS OHSAS 18001 standarda.

U našoj zemlji postoji rigorozan set zakonskih propisa koji se odnose na oblast zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Uvođenje BS OHSAS 18001 standarda podrazumeva i prepoznavanje i inkorporiranje svih zahteva zakonske regulative koji se odnose na predmetnu oblast poslovanja organizacije.

Samim tim, zavisno od delatnosti i veličine organizacije, postojaće i određeni zahtevi za finansijskim ulaganjima u smislu reorganizacije poslovnih ili proizvodnih prostorija, nabavke adekvatne lične zaštitne opreme za zaposlene, angažovanja ovlašćenih firmi za sprovođenje aktivnosti procene rizika radnih mesta i izrade adekvatnog Akta o proceni rizika, ispitivanje uslova radne sredine i periodičnih pregleda opreme za rad i sl.

Kako napraviti pravi izbor partnera koji će raditi na implemetaciji standarda?

Kada se ukaže potreba za uvođenjem BS OHSAS 18001 standarda, najbitnija odluka koja stoji pred organizacijama je izbor adekvatnog partnera koji će biti angažovan na implementaciji standarda.

Realna situacija na našem tržištu je da postoji veliki broj firmi koji se bave implementacijom nekog od sistema upravljanja, sa različitim metodologijama rada, načinom rada i cenama, što pred organizacije svakako stavlja težak zadatak.

Prilikom donošenja odluke o izboru partnera koji će biti angažovani na implementaciji standarda, organizacije pored definisane cene projekta svakako trebaju da uzmu u obzir i:

 • Znanje i profesionalno iskustvo članova projektnog tima partnera
 • Referentnu listu
 • Definisanu metodologiju rada (predviđeni obim dokumentacije, primena procesnog pristupa i sl.)
 • Očekivanu posvećenost članova projektnog tima (očekivani vremenski okvir trajanja projekta, predviđeni broj poseta članova projektnog tima Vašoj organizaciji i sl.)

Realne koristi od uvođenja BS OHSAS 18001 standarda?

Naše iskustvo, kao i iskustvo naših klijenata ukazuje na činjenicu da pored toga što na osnovu uspostavljenog sistema, organizacije značajno mogu smanjiti mogućnosti nastanka rizičnih i incidentnih događa, postoji još dosta koristi od adekvatno i pravilno uspostavljenog sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

S obzirom na već pomenutu činjenicu o postojanju veoma rigorozne i obimne zakonske regulative koja se odnosi na oblast zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, možda i najveću korist organizacijama prilikom uvođenja BS OHSAS 18001 standarda predstavlja i tumačenje zakonske regulative od strane odabranih partnera za uvođenje standarda i ukazivanje na eventualne nedostatke ili propuste organizacije.

Veoma bitna stavka prilikom uvođenja BS OHSAS 18001 standarda, možda čak i najbitnija je postojeći pristup samom procesu implementacije. Pravi efekti od uspostavljenog i primenjivanog sistema upravljanja mogu postojati jedino ukoliko se pristup rada zasniva na inkorporiranju zahteva standarda i njihovog prilagođavanja postojećem načinu rada organizacija, a ne obratno promeni postojećeg načina poslovanja zarad ispunjenja zahteva standarda.

Kroz primenu PDCA metodologije prilikom implementacije standarda, poštovanja dobrih strana poslovanja organizacije i njihovog usvajanja kao primera dobre prakse, osmišljavanja i definisanja mogućnosti za unapređenje, tamo gde se ukaže prilika ili potreba, organizacije će imati dobru osnovu za postizanje dugoročnog ekonomskog prosperiteta.

Najveće koristi od uspostavljanja i primene BS OHSAS 18001 standarda svakako ima najviše rukovodstvo organizacije.  Na osnovu pravilno uspostavljenog sistema, biće omogućeno postizanje efikasnijeg, efektivnijeg i bezbednijeg poslovanja, i to kroz potpunu primenu zahteva aktuelne zakonske regulative, praćenje učinka zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, odgovornosti i ovlašćenja za sve neposredne izvršioce u organizaciji i poštovanje definisanih pravila poslovanja.

Na taj način, organizacije će dobiti razvijeni sistem kontrole i izveštavanja, na osnovu koga će najviše rukovodstvo moći da donosi pravovremene i efektivne odluke, a samim tim i da utiče na dalji uspešan razvoj i unapređenje poslovanja.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com