Šta bi trebali da znate o HACCP sistemu

HACCP/Codex Alimentarius predstavlja preventivni sistematski put bezbednosti hrane, zasniva se na analizi i kontroli potencijalnih bioloških /mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, od prijema sirovine do distribucije finalnog proizvoda korisniku.

HACCP sistem je uslov i legitimacija za međunarodnu trgovinu hranom, kao i zakonska obaveza za sve subjekte koji posluju hranom, jer samo zdravstveno ispravne namirnice mogu biti pogodne za ljudsku ishranu.

Obaveza svakog proizvođača je da tržištu pruži higijenski ispravnu i bezbednu hranu. Prilikom kupovine, potrošači ne razmišljaju o bezbednosti hrane, oni podrazumevaju da je sva hrana koja im se nudi BEZBEDNA.

HACCP sistem ima za cilj da:

 • Definiše, oceni i kontroliše opasnosti koje bi mogle da utiču na bezbednost hrane,
 • Upravlja bezbednošću hrane zasnovanom na prevenciji,
 • Obezbedi visok nivo održavanja higijene objekata, lične higijene zapsolenih, pravilno postupanja sa posetiocima i druge bitne elemente higijenskih preduslovnih programa
 • Svaki zaposeni bude informisan o tome šta, kako, kada i zašto uraditi u cilju prevencije rizika, ali i svoje lične odgovornosti kako bi krajnji korisnik konzumirao zdravu i bezbednu hranu.

Prvi korak kod uvođenja HACCP sistema je definisanje HACCP tim – a. To je najčešće multidisciplinirni tim koji uključuje ljude iz različitih organizacionih jedinica koje imaju određene odgovornosti u vezi sa postupanjem sa hranom i svojim radom utiču na bezbednost gotovog proizvoda.

U malim preduzećima može biti 1-2 osobe. Najbitnije je da ljudi u timu imaju potpuno znanje o tome kako se proizvodi finalni proizvod / pruža usluga, zatim da poznaju organizaciju celokupne firme, da su upoznati sa opasnostima koje mogu da utiču na bezbednost proizvoda. U samom HACCP timu mogu biti uključeni i lica koja nisu zaposlena u firme koja uvodi HACCP sistem – eksterni konsultanti.

Da bi firma uspešno implementirala HACCP prvenstveno mora da zadovolji određene infrastrukturne zahteve. U našoj zemlji postoji rigorozan set zakonskih propisa, koji zavisno od predmetne oblasti poslovanja organizacije, propisuju minimalne tehničke uslove za uređenje i opremanje objekata, pa otuda i potreba za uređenjem/ rekonstrukcijom objekata i finansijskim ulaganjima u opremu ili resurse organizacije. Prilikom uvođenja HACCP sistema podrazumeva se da je ispoštovana celokupna zakonska regulativa koja se odnosi na bezbednost hrane i tehničke, sanitarno-higijenske uslove koje moraju da ispunjavaju objekti u kojima se proizvodi/ prerađuje ili čuva i distribuira hrana.

Sledeći korak je primena 7 HACCP principa kao i zahteva Codex Alimentarius-a.

 • Analiza potencijalnih opasnosti – hazarda
 • Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka – CCP
 • Ustanovljenje kritičnih granica za svaku CCP
 • Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP
 • Utvrđivanje korektivnih mera za stanje izvan kritičnih granica
 • Uspostavljanje procedura za proveru/verifikaciju sistema
 • Formiranje dokumentacije

Po okončanju uvođenja HACCP sistema, neophodno je sprovesti stalno održavanje i nadgradnju sistema, tj. verifikaciju HACCP sistema.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com