ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 – Sistem upravljanja životnom sredinom

Živimo u vremenu u kome se sve manje pažnje posvećuje sredini koja nas okružuje, od koje dobijamo sve, a ništa joj ne dajemo za uzvrat. U cilju profita, uništavamo izvore energije, živa bića, eksploatašemo prirodne resurse i zagađujemo planetu, naš  nemar će nas dovesti do opšte katastrofe.

Standard ISO 14001 ima za  cilj da poveća ekološku svest svih onih koji na bilo koji način svoje poslovanje dovode u vezu sa životnom sredinom. Uz poštovanje standarda, organizacija prvenstveno mora poštovati zakonsku regulativu.

ZAHTEVI STANDARDA + ZAKONSKI ZAHTEVI = STANDARD ISO 14001:2015

Uvođenjem ISO 14001 nećete momentalno sprečiti zagađenja koja prouzrokuje Vaša organizacija, ali ćete naučiti na koji način postepeno možete smanjiti zagađenja.

Glavni razlozi uvođenja ISO 14001 su sve veći pritisci zainteresovanih strana, zahtevi za usklađivanje sa zakonskim i drugim zahtevima vezanim za zaštitu životne sredine.

ISO 14001

Od organizacije se očekuje da:

 • Postoji snažna privrženost najvišeg rukovodstva za smanjenje zagađenja;
 • Uspostavi odgovarajuću politiku zaštite životne sredine;
 • Uspostavi planove, strategiju i programe za sprovođenje politike zaštite životne sredine kroz sprovođenje opštih i pojedinačnih ciljeva, jasno definisanje odgovornosti i ovlašćenja;
 • Identifikuje ekološke aspekte i uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga;
 • Utvrdi zakonske i druge zahteve vezane za aspekte zaštite životne sredine u odnosu na svoje aktivnosti, proizvode i usluge;
 • Definiše programe za reagovanje u slučaju opasnosti;
 • Definiše i sprovodi sistem kontrole nad operacijama;
 • Razvije kanale interne i eksterne komunikacije;
 • Razvije metodologiju praćenja i merenja učinka životne sredine i  dokazivanje efektivnosti sistema;
 • Kontinuirano poboljšava svoj EMS kroz procese planiranja, upravljanja, kontrole, definisanje mera, sprovođenje provera.

Ne zaboravite da delujete lokalno, a mislite globalno, jer svaki negativan uticaj na prirodu u Vašoj okolini može imati velike posledice po čitavu planetu.

Cena uvođenja ISO 14001 i finansijska ulaganja?

Za razliku od  ISO 9001 standarda, čija implementacija ne zahteva nikakva finansijska ulaganja u infrastrukturu ili resurse organizacije (poslovne ili proizvodne prostorije, zaposlene, opremu i sl.), uvođenje ISO 14001 ipak zahteva izvesna finansijska ulaganja. Međutim, veoma je važno napomenuti da potreba za ulaganjem izvesnih finansijskih sredstava ipak nije uslovljena samim standardom, već aktuelnom zakonskom regulativom, čija je primena strogo zahtevana pojedinim zahtevima ISO 14001 standarda.

U našoj zemlji postoji rigorozan set zakonskih propisa koji se odnose na oblast zaštite životne sredine. Uvođenje ISO 14001 standarda podrazumeva i prepoznavanje i inkorporiranje svih zahteva zakonske regulative koji se odnose na predmetnu oblast poslovanja organizacije.

Samim tim, zavisno od delatnosti i veličine organizacije, postojaće i određeni zahtevi za finansijskim ulaganjima u smislu reorganizacije poslovnih ili proizvodnih prostorija, angažovanja ovlašćenih firmi za sprovođenje merenja pojedinih aspekata životne sredine (isparenja, parametara zagađenosti otpadnih voda odnosno određivanja propisanih sadržaja organskih materija u otpadnim vodama i sl.), angažovanja ovlašćenih firmi  za dobijenja integrisanih dozvola i sprovođenja aktivnosti strateške procene uticaja na životnu sredinu, angažovanje ovlašćenih firmi – operatera,  za sprovođenje  aktivnosti preuzimanja i transporta otpadnih materija i sl.

Cene uvođenja ISO 14001 standarda zavisi od vrste delatnosti, složenosti procesa i aktivnosti, stepena uticaja na životnu sredinu, broja zaposlenih, broja lokacija i od drugih elemenata koje konsultant prikuplja pre davanja ponude.

Kako napraviti pravi izbor partnera koji će raditi na implemetaciji standarda?

Kada se ukaže potreba za uvođenjem ISO 14001  standarda, najbitnija odluka koja stoji pred organizacijama je izbor adekvatnog partnera koji će biti angažovan na implementaciji standarda.

Realna situacija na našem tržištu je da postoji veliki broj firmi koji se bave implementacijom nekog od sistema upravljanja, sa različitim metodologijama rada, načinom rada i  cenama, što pred organizacije svakako stavlja težak zadatak.

Prilikom donošenja odluke o izboru partnera koji će biti angažovani na implementaciji standarda, organizacije pored definisane cene projekta svakako trebaju da uzmu u obzir i:

 • Znanje i profesionalno iskustvo članova projektnog tima partnera;
 • Referentnu listu;
 • Definisanu metodologiju rada (predviđeni obim dokumentacije, primena procesnog pristupa i sl.);
 • Očekivanu posvećenost članova projektnog tima (očekivani vremenski okvir trajanja projekta, predviđeni broj poseta članova projektnog tima Vašoj organizaciji i sl.);

Standard ISO 14001, kao i svaki drugi standard se menja kroz vreme. Jako je bitno da izabrani partneri unapređuju svoj rad i prati trendove na tržištu.  Ovaj standard je uređen tako da njegova metodologija u potpunosti kompatabilna sa standardom  ISO 9001, kao i sa drugim ISO standardima.  Nove verzije standarda  su slične po pristupu i strukturi.

Zato ne treba da postoji veliki obim dokumentacije kada se radi implementacija integrisanih sistema upravljanja, tj. kada se istovremeno uvođenje većeg broja standarda

ISO 14001

Realne koristi od uvođenja ISO 14001 standarda?

Naše iskustvo,  kao i iskustvo naših klijenata ukazuje na činjenicu da  postoje velike koristi od adekvatno i pravilno uspostavljenog sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Benefiti se ogledaju kroz:

 • uveravanje zainteresovanih strana o privrženosti sistemu upravljanja zaštitom životne sredine i zadovoljenje njihovih zahteva;
 • održavanje dobrih odnosa sa javnošću i zajednicom uopšte;
 • kontinuirano praćenje i usklađivanje sa zakonskom regulativom;
 • jačanje imidža, ostvarivanje većeg tržišnog učešća i olakšane trgovine. Mogućnost učestvovanja na tenderima;
 • pribavljanje i održavanje svih neophodnih dozvola;
 • sprečavanje zagađenja i smanjenje otpada;
 • kontrola i ušteda u potrošnji materijala i energije;
 • osiguranje mera i pravovremenog suzbijanju ekoloških katastrofa;
 • stalnom usavršavanje u oblasti zaštite životne sredine;

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com