ISO/IEC 17020:2012

ISO/IEC 17020:2012 – Ocenjivane usaglašenost – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Standard ISO 17020 sadrži zahteve za kompetentnost tela koja obavljaju kontrolisanje i za nepristrasnost i konzistentnost njihovih aktivnosti kontrolisanja. Standard ISO 17020 se primenjuje na kontrolna tela tipa A, B ili C i primenjuje se u svakoj fazi kontrolisanja (faza projektovanja, ispitavanje tipa, prvo kontrolisanje, periodično kontrolisanje ili nadzor).

 • Kontrolno telo tipa A pruža usluge ”treće strane” –  Nezavisno od strana koje ga angažuju – osoblje ne sme biti projektant, proizvođač, isporučilac, montažer, kupac, vlasnik, korisnik ili osoba za održavanje predmeta koje se kontroliše, niti ovlašćeni predstavnik jedne od ovih strana. Osoblje ne sme biti projektant, proizvođač, isporučilac, montažer, kupac, vlasnik, korisnik ili osoba za održavanje sličnih predmeta konkurencije.
 • Kontrolno telo tipa B pruža usluge za svoju matičnu organizaciju – Odgovornosti osoblja koje vrši kontrolisanje mora biti jasno odvojene od odgovornosti osoblja koje radi na drugim poslovima.
  Osoblje se ne sme direktno uključivati u poslove projektovanja, proizvodnje, montaže predmeta koji se kontrolišu ili sličnih predmeta konkurencije. Kontrolno telo može pružiti usluge kontrolisanja samo organizaciji čiji je ono deo.
 • Kontrolno telo tipa C pruža usluge za svoju matičnu organizaciju i drugim korisnicima- Pri pružanju usluga kontrolisanja, kontrolno telo mora pomoću organizacije i/ili dokumentovanih procedura obezbediti razdvajanje obaveza i odgovornosti unutar organizacije.

Uvođenje standarda ISO 17020

Ovaj standard je u potpunosti kompatibilan sa ISO 9001 standardom i praksa je pokazala da se ova dva standarda najčešće implementiraju istovremeno.  Kod projektovanja dokumentacije primarnih procesa kontrolnog tela i ispunjenja tehničkih zahteva, akcenat se stavlja na zahteve standarda koje kontrolno telo mora da ispuni, odnosno dokumentovanje svih koraka kroz procedure, uputstva, zapisa, kao i njihovo međusobno delovanje i praktična primena u procesu osvedočenja za akreditaciju. To se  odnosi na:

 • Definisanje jasne organizacione strukture;
 • Imenovanje tehničkog rukovodioca kontrolog tela, zamenika i tim kontrolora;
 • Definisanje odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih koji sprovode aktivnosti kontrolisanja ili rade u kontrolom telu;
 • Ocenjivanje performansi kontrolora i stalno unapređenje njihove kompetentnosti;
 • Obezbeđivanja nepristranosti i nezavisnosti;
 • Obezbeđivanja poverljivost podataka;
 • Upravljanje rizicima;
 • Upravljanje opremom i uređajima za rad kontrolog tela;
 • Kontrolisanje rada podugovarača;
 • Primenjivanje metoda i procedura kontrolisanja;
 • Korektno izveštavanje o rezultatima kontrolisanja;
 • Rešavanje prigovora i žalbi klijenata u definisanom roku;
 • Upravljanje procesom nabavke i jasno definisanje kriterijuma ulazne kontrole;
 • Primenjivanje sistemskih elemenata sistema upravljanja;

Uz uspostavljeni sistem menadžmenta i dokazanu kompetentnost, klijent može biti siguran da je dobio pouzdane rezultate kotrolisanja. Akreditaciono Telo Srbije (ATS) izdaje sertifikat o akreditaciji i Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije kojima se potvrđuje da kontrolno telo i  aktivnosti u skladu sa ISO/IEC 17020.

Prednosti implementacije ISO 17020 standarda

Prednosti uvođenja standarda ISO 17020  za rad kontrolog tela su:

 1. Ispunjenje zakonskih zahteva i propisa za rad kontolnog tela;
 2. Stalno povećanje kompetentnosti zaposlenih;
 3. Upravljanje i održavanje infrastrukture organizacije;
 4. Jedinstven način sprovođenja kontrolisanje i načina izveštavanja;
 5. Povećana efikasnost, produktivnost i efektivnost u ukupnom radu kontrolog tela;
 6. Kontrola rada podugovarača;
 7. Smanjenje rizika rada kontrolog tela;
 8. Povećanje poverenja klijenata;

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com