ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu

ISO 45001 je međunarodno priznat standard koji kontroliše potencijalne rizike koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost zaposlenih, podugovarača i posetilaca.

Svako radno mesto nosi sa sobom i određene opasnosti i štetnosti po zdravlje i bezbednost zaposlenih. Tako da, bilo koje incidentne situacije, povrede ili bolesti izazvane zbog nepovoljnih uslova rada, mogu biti uzrok velikih troškova po organizaciju. Troškovi se ogledaju kroz oštete zaposlenima, bolovanja, urušavanje sopstvene reputacije i imidža, stopiranje proizvodnje i sl. Svako bololovanje koje podrazumeva odsustvo određenog dela radne snage odražava se na kvalitet poslovanja i određeni zastoj u organizaciji.

Uvođenje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu pogodno je za svaku vrstu organizacije i delatnosti kojom se ona bavi, a koja ima svest o važnosti adekvatne primene ovog standarda.

Iskustvo sa terena

Osnovni problem na koji se nailazi u praksi jeste:

 • NEDOSTATAK SVESTI  o značaju primene mera zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • NEDOSTATAK ILI NEADEKVATNA lična zaštitna oprema, neredovna zamena iste;
 • NEPOŠTOVANJE zakonski definisanih termina kontrole uslova radne sredine;
 • NEPOŠTOVANJE zakonski definisanih termina pregleda opreme za rad;
 • NEPOSTOJANJE mera zaštite od požara;
 • NEADEKVATNA zakonski obavezna dokumentacija (npe. akt o proceni rizika i dr.);
 • NE PREPOZNAVANJE  radnih mesta sa povećanim rizikom;
 • LOŠA primena propisanih mera za snižavanje nivoa rizika;

Prilikom uvođenja ISO 45001 standarda, na osnovu iskustva, organizacija bi trebalo da:

 • Imenuje vođu tima, odnosno osobu koja će preuzeti odgovornosti i ovlašćenja koji se odnose na uvođenje i održavanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Imenuje tim ljudi koji će bez obzira na svoje druge odgovornosti, aktivno učestvovati u implementaciji i primeni sistema. Prilikom odabira tima ljudi organizacija mora voditi računa o tome da isti moraju biti iz različitih organizacionih jedinica/procesa;
 • Uključi i konsultuje svoje zaposlene po pitanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Odredi predstavnika zaposlenih za OHS pitanja;

Zavisno od predmetne oblasti poslovanja organizacije, a u skladu sa aktuelnom važećom regulativom, organizacija mora imenovati lice za bezbednost i zdravlje na radu koje mora posedovati položen stručni ispit i uverenje o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu. Odgovorno lice može biti i osoba koja nije zaposlena u organizaciji, nego externo angažovno pravno lice koje poseduje licencu za obavljanje poslova iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu.

Svi smo mi odgovorni za primenu sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu !!!

Koraci uvođenja ISO 45001 standarda

ISO 45001 standard

Iako Vam se sada čini da jedan standard ne može biti toliko moćan, varate se, svaka implementacija omogućava brži i bezbedniji napredak, jer je u svakoj organizaciji sve povezano poput lanca, i kada jedna karika pukne pravi se zastoj u čitavom nizu. Mi smo tu da taj lanac očvrsnemo i da obezbedimo kontinuitet i napredak u poslovanju Vaše organizacije.

Cena uvođenja ISO 45001 i finansijska ulaganja?

Za razliku od ISO 9001 standarda, čija implementacija ne zahteva nikakva finansijska ulaganja u infrastrukturu ili resurse organizacije (poslovne ili proizvodne prostorije, zaposlene, opremu i sl.), uvođenje ISO 45001 standarda ipak zahteva izvesna finansijska ulaganja.

Međutim, veoma je važno napomenuti da potreba za ulaganjem izvesnih finansijskih sredstava ipak nije uslovljena samim standardom, već aktuelnom zakonskom regulativom, čija je primena strogo zahtevana pojedinim zahtevima ISO 45001 standarda. U našoj zemlji postoji rigorozan set zakonskih propisa koji se odnose na oblast zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Uvođenje ISO 45001 standarda podrazumeva i prepoznavanje i inkorporiranje svih zahteva zakonske regulative koji se odnose na predmetnu oblast poslovanja organizacije.

Samim tim, zavisno od delatnosti i veličine organizacije, postojaće i određeni zahtevi za finansijskim ulaganjima u smislu reorganizacije poslovnih ili proizvodnih prostorija, nabavke adekvatne lične zaštitne opreme za zaposlene, angažovanja ovlašćenih firmi za sprovođenje aktivnosti procene rizika radnih mesta i izrade adekvatnog Akta o proceni rizika, ispitivanje uslova radne sredine i periodičnih pregleda opreme za rad i sl.

Cene uvođenja ISO 45001 standarda zavisi od vrste delatnosti, složenosti procesa i aktivnosti, vrste opasnosti i štetnosti, broja zaposlenih, broja lokacija i od drugih elemenata koje konsultant prikuplja pre davanja ponude.

Prednosti uvođenja ISO 45001 standarda?

Dobar deo odnosa organizacije prema zdravlju i bezbednosti radnika uređen je zakonskom regulativom, međutim uvođenjem standarda ISO 45001, organizacija stiče druge prednosti koje mogu biti:

 • Sigurnost radnog mesta po bezbednost i zdravlje radnika i posetilaca;
 • Smanjenje povreda na radu;
 • Smanjen broj dana bolovanja i odsustva sa posla;
 • Usaglašenost sa zakonskim propisima;
 • Jačanje imidža kompanije, prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu;
 • Smanjenje troškova izazvanim oštetama zaposlenima;
 • Veća prolaznost kompanije na tenderima.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com