Ekološki konsalting

Ekološki konsalting

Mi kao društvo moramo biti odgovorni prema zajednici i životnoj sredini koja nas okružuje, moramo poštovati zakonske odredbe koje nas uslovljavaju izradom pojedinih dokumenata i dobijanjem odgovarajućih dozvola. Usluge koje možemo da Vam ponudimo, a odnose se na ekologiju su:

 • Konsalting usluge i izrada dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC)  

Zakonskom regulativom definisani su uslovi za  dobijanje integrisane dozvole. Integrisana dozvola predstavlja rešenje kojim se odobrava puštanje u rad postrojenja/dela postojenja i aktivnosti koje se sprovode u istom, samim tim se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima zakona i kontroli zagađivanja životne sredine. Kontrola zagađivanja životne sredine odnosi na minimalni utrošak sirovina i energije, sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, upravljanje otpadom i dr.

 • Izrada planova za upravljanje otpadom

Svaka organizacija koja ima više od  100 t neopаsnog otpаdа ili više od 200 kg opаsnog otpаdа godišnje mora izraditi plan upravljanja otpadom. Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta i odlaganja otpada u cilju smanjenja rizika i zagađenja životne sredine.

 • Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Za sve projekte koji imaju značajan uticaj na životnu sredinu (otvaranje novog postrojenja, izmena tehnologije, rekonstrukcija, prestanak rada postojenja) potrebno je izvršiti procenu uticaja na životnu sredinu. U okviru studije moraju se prepoznati potencijalne posledice i odrediti potrebne mere zaštite, čime bi se sprečio negativan uticaj na životnu sredinu tokom redovne eksploatacije ili u slučaju udesa.  Finalni rezultat je dobijanje saglasnosti od nadležih organa.

 • Ocena aspekata i uticaja na životnu sredinu

Prepoznavanje svih aspekata i uticaja po životnu sredinu, ocena rizika, definisanje parametara praćenja aspekata i definisanje mera za smanjenje rizika. Ponovna ocena rizika i definisanje statusa rizika.

 • Usaglašavanje sa zakonskom regulativom;

Usaglašavanje sa zakonskom regulativnom obuhvata aktivnosti:

 1. praćenja zakona i propisa koji se odnose na delatnost organizacije – obaveštavanje odgovornih lica o izmenama zakona i propisa;
 2. vrednovanje usaglašenosti sa zakonskom regulativom – podrazumeva prepoznavanje zakonske regulative koja se odnosi na organizaciju, analizu usaglašenosti, definisanje mera za usaglašavanje, imenovanje odgovornih osoba za realizaciju aktivnosti usaglašavanja, definisanje rokova za usaglašavanje, kao i praćenje realizacije definisanih mera.
 • Definisanje i praćenje ekoloških parametara – Environmental Performance Indicator (EPI)

Predstavlja metodu kvantifikacije i numeričkog obeležavanja ekoloških učinaka jedne organizacije. Odnosi se na praćenje i analizu potrošnje prirodnih resursa, energenata, otpada i dr. Nakon toga izrađuju se izveštaji i definišu se mere za smanjenje uticaja na životnu sredinu i smanjenje utroška resursa.

Primeri analiza

ekoloski konsalting

 

 

 

 

 

 

 

 

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com