ISO/IEC 20000-1:2018

ISO/IEC 20000-1:2018 – Sistem menadžmenta uslugama

Standard ISO/IEC 20000-1 je značajan standard za organizacije koje se bave IT uslugama, kao i uslugama koje su jasno definisane SLA (Service Level Agreement) ugovorima.

Standardom se specificiraju zahtevi za pružaoca usluge da planira, uspostavi, primenjuje, izvršava, prati, preispituje, održava i poboljšava sistem menadžmenta uslugama (SMS). Zahtevi obuhvataju projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga kako bi se ispunili zahtevi za usluge.

Osnovni ciljevi standarda ISO/IEC 20000-1 su:

 • smanjenje izlaganju rizicima;
 • ispunjavanje ugovorenih zahteva i
 • demonstriranje kvaliteta usluga;

Područje standarda ISO/IEC 20000-1 uključuje:

 • zahteve za sistem upravljanja;
 • planiranje i implementaciju menadžmenta uslugama;
 • planiranje i implementaciju novih ili izmenjenih usluga;
 • procesi isporuke usluga;
 • procesi povezivanja;
 • procesi odlučivanja;
 • procesi kontrole i
 • procesi puštanja u upotrebu;

Ovim standardom, organizacije demonstriraju svojim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama da posluju sa poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i celovitosti i da je poslovna politika usmerena na stalna poboljšavanja u sistemu menadžmenta uslugama.

Unapređenje fokusa na zahteve klijenata i obezbeđivanje zadovoljstva i poverenja
Brzina odgovora na zahtev, smanjenje rizika i unapređenje kvaliteta usluge
Predstavljanje kulture kontinuiranog unapređenja
Integracija sistema kvaliteta, bezbednosti informacija i kontinuiteta poslovanja

Prednosti uvođenja ISO/IEC 20000-1 standarda

Implementacijom standarda ISO/IEC 20000-1 organizacije stiču između ostalih sledeće dobiti:

 • ostvaruje se sistem koji je apsolutno orijentisan na kontinualna poboljšavanja;
 • ostvaruje se poverenje kod korisnika da organizacija posluje u skladu sa principima apsolutne celovitosti i sigurnosti;
 • ovim standardom se ostvaruje konkurentska prednost u odnosu na organizacije koje nemaju ovaj model u oblasti IT i drugih usluga;
 • sistemom se obezbeđuje siguran i efektivan dokumentacioni tok što ostvaruje poverenje kod korisnika i stvara preduslove za efektivno i efikasno korišćenje informacija koje sa sobom nose dokumenta;
 • standardom se obezbeđuje i primena najbolje svetske prakse iz oblasti IT usluga;
 • obezbeđuje sistem koji je fokusiran na kvalitet usluge nasuprot sistemu koji je fokusiran na kvalitet organizacijione strukture;
 • obezbeđuje da je sistem menadžmenta u oblasti IT usluga uravnotežen sa poslovnim potrebama organizacije;
 • obezbeđuje sistem pouzdanosti i raspoloživosti;
 • obezbeđuje sistem kojim se definiše nivo kvalitetne usluge i mogućnost da se jasno može meriti nivo postignutog kvaliteta, obezbeđuje povećanje produktivnosti i omogućava najbolje iskorišćenje i upotrebu veština;
 • omogućava da organizacija prihvati odnosno da se prilagodi promjenama;
 • zaposleni se upravljaju sa najboljom praksom u IT oblasti i dr:

Sertifikacija sistema koji ispunjava zahteve standarda obezbeđuje konkurentnu prednost nad organizacijama koje nisu prihvatile ovaj standard

Standardi ISO 27001 i ISO/IEC 20000-1 zajedno sa modelom ISO 9001 obezbjeđuju jedan model za poverenje u sigurnost informacija ili ISA (Information Security Assurance) model, te osiguravaju uslove za kolaboraciju sa poslovanjem organizacije. Kroz ISA model se može sagledati mogućnost za zajedničko delovanje standarda ISO 9001, ISO 27001 i ISO/IEC 20000-1 u cilju ostvarivanja sistema koji obezbeđuje poverenje u sigurnost informacija i efikasno upravljanje u oblasti IT tehnologija.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com