ISO 22000:2018 / HACCP

BEZBEDNOST HRANE  – ISO 22000:2018 / HACCP

Standardi koji se odnose na bezbednost hrane predstavljaju dobar “alat” za proizvodnju, skladištenje i distibuciju bezbednih prehrambenih proizvoda. Jedan proizvod može biti bezbedan, samo ako postoje utvrđena pravila i propisi koji se moraju primenjivati od prijema sirovine do njenog posluživanja/prodaje krajnjem korisniku.

Osnovna korist koju Vam donosi implementacija standarda ISO 22000:2018 ili HACCP sistema je prvenstveno bezbednost Vaših potošača i Vaša lična bezbednost, jer i Vi sami konzumirate hranu.

Obaveza svakog proizvođača je da tržištu pruži higijenski ispravan i bezbedan proizvod i/ili uslugu. Prilikom kupovine, potrošači ne razmišljaju o bezbednosti proizvoda i/ili usluge, oni podrazumevaju da je svaki proizvod i/ili usluga koja im se nudi BEZBEDNA.

Sistem upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000:2018 ili HACCP sistem ima za cilj da:

 • Definiše, oceni i kontroliše opasnosti koje bi mogle da utiču na bezbednost hrane (analiza i kontrola potencijalnih bioloških /mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, od prijema sirovine do distribucije finalnog proizvoda);
 • Upravlja bezbednošću hrane zasnovanom na prevenciji;
 • Obezbedi visok nivo održavanja higijene objekata, lične higijene zapsolenih, pravilno postupanja sa posetiocima i druge bitne elemente higijenskih preduslovnih programa;
 • Obezbedi svest zaposlenih kroz stalne edukacije i pružanje informacija o tome šta, kako, kada i zašto sprovoditi pojedine aktivnosti u cilju prevencije rizika. Svaki zaposleni mora biti svestan svoje lične odgovornosti kako bi krajnji korisnik konzumirao zdravu i bezbednu hranu;

Implementiran standard bezbednosti hrane (ISO 22000:2018 / HACCP) je uslov i legitimacija za međunarodnu trgovinu hranom, kao i zakonska obaveza za sve subjekte koji posluju hranom, jer samo zdravstveno ispravne namirnice mogu biti pogodne za ljudsku ishranu.

4 KORAKA ZA IMPLEMENTACIJU ISO 22000:2018 ILI HACCP SISTEMA

Izrada projekta

Imenovanje tima

Izrada dokumentacije

Kontrola

1. IZRADA TEHNOLOŠKOG PROJEKTA I DEFINISANJE TRANSPORTNIH PUTEVA

U našoj zemlji postoji rigorozan set zakonskih propisa, koji zavisno od predmetne oblasti poslovanja organizacije, propisuju minimalne tehničke uslove za uređenje i opremanje objekata, pa otuda i potreba za uređenjem/ rekonstrukcijom objekata kroz izradu tehnološkog projekta sa rasporedom prostorija, transportnim putevima, opisom potrebnih izmena u postojećem objektu i primerima dobre prakse.

tehnoloski konsalting projekat 1

2. IMENOVANJE HACCP TIMA

To je multidisciplinirni tim koji uključuje ljude iz različitih organizacionih jedinica koji imaju određene odgovornosti u vezi sa postupanjem sa hranom i svojim radom utiču na bezbednost gotovog proizvoda. Veličina tima zavisi od veličine organizacije i složenosti procesa i proizvoda.

Najbitnije je da ljudi u timu imaju potpuno znanje o tome kako se proizvodi finalni proizvod / pruža usluga, zatim da poznaju organizaciju celokupne organizacije, da su upoznati sa opasnostima koje mogu da utiču na bezbednost proizvoda. U samom HACCP timu mogu biti uključeni i lica koja nisu zaposlena u organizaciji – eksterni konsultanti.

3. IZRADA DOKUMENTACIJE

Obim dokumentacije sistema zavisi od predmetne oblasti poslovanja organizacije, njene veličine i složenosti procesa.  Međutim, bez obzira na delatnost, veličinu, složenost i vrstu poslova koje određena organizacija obavlja, OBIM DOKUMENTACIJE MORA BITI SVEDEN NA NJENE REALNE POTREBE.

Dokumentacija sistema, ne sme bespotrebno opteretiti njene neposredne korisnike, mora se ograničiti samo na dokumentaciju koju realno zahtevaju rigorozni zahtevi aktuelne zakonske regulative, postojeći zahtevi sistema, kao i izvršavanje svakodnevnih radnih zadataka.

Prilikom definisanja neophodnog obima dokumentacije od velike pomoći Vam može biti iskustvo, znanje i kreativnost partnera koji će biti angažovani na implementaciji sistema upravljanja bezbednošću hrane.

4. FINALNA KONTROLA I PRIPREMA ZA SERTIFIKACIJU

Finalna kontrola i priprema za sertifikaciju podrazumeva sprovođenje aktivnosti simulacije stvarnog ocenjivanja usaglašenosti uspostavljenog sistema bezbednošću hrane i provera primene uspostavljene dokumentacije. Tim konsultanata prikuplja objektivne dokaze o funkcionisanju sistema (kroz intervjue, razgovore, posmatranjem načina sprovođenja aktivnosti rada i sl.). Nakon toga se izrađuje izveštaj sa interne provere, pokreće  korektivne mera i priprema dokumentaciju za sprovođenje preispitivanja od strane rukovodstva. Nakon toga organizacija je spremna na sertifikacionu proveru.

FINANSIJSKA ULAGANJA

Za razliku od ostalih sistema upravljanja (npr. ISO 9001 standarda), čija implementacija ne zahteva nikakva finansijska ulaganja u infrastrukturu ili resurse organizacije (poslovne ili proizvodne prostorije, zaposlene, opremu i sl.), uvođenje ISO 22000:2018 ili HACCP može da zahteva izvesna finansijska ulaganja.

Međutim veoma je važno napomenuti da potreba za ulaganjem finansijskih sredstava u infrastrukturu ili resurse organizacije, ipak nije uslovljena samim standardom, već aktuelnom zakonskom regulativom (Zakonima i Pravilnicima iz oblasti bezbednosti hrane).

Ono što je veoma bitno da se pomene jeste da se ne bi trebalo ući u čitav proces implementacije sistema upravljanja bezbednošću hrane ukoliko u organizaciji ne postoji svest i nisu identifikovani svi eventualni nedostaci u pogledu tehničkih uslova objekta. Sama dokumentacija, neće biti dovoljna za ispunjavanje zahteva inspekcijskih organa ukoliko postoje značajna odstupanja u pogledu tehničkih i sanitarno- higijenskih uslova objekata.

U tom smislu, od velike pomoći Vam može biti iskustvo i znanje partnera koji bi bili angažovani na implementaciji ISO 22000:2018 ili HACCP sistema, i koji bi Vam na samom početku realizacije projekta uvođenja sistema dali detaljne i kompletne smernice za uređenje celokupnog objekta u skladu sa svim zahtevima zakonske regulative.

U slučaju da su ispunjeni svi zahtevi koji se odnose na infratrukturu, finansijska ulaganja se odnose na: šestomesečne sanitarne preglede radnika, analize sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, analize briseva sa radnih površina, analize briseva sa ruku radnika, analiza vode i dr.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com