ISO 9001:2015

Implementacija ISO 9001

ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom

Standard ISO 9001:2015 predstavlja upravljački standard koji definiše pravila poslovanja cele organizacije u cilju zadovoljenja zahteva klijenata. Standard je generičan i može se uvesti u sve organizacije, bez obzira na to da li su one velike ili male, privatne ili društvene, proizvodne ili uslužne.

Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015 u svetu modernog poslovanja poznatiji je još i kao „Zakon Tržišta“, iz razloga što njegovo uvođenje i primena omogućava organizacijama postizanje bolje pozicije na tržištu, veći broj klijenata, kao i ulaznicu na međunarodna tržišta.

Najčešći razlozi za uvođenje ISO 9001:2015 su:

Zahtev rukovodstva

Zahtev klijenata

Zahtev tendera

 • Najčešći problemi i nedoumice oko uvođenja ISO 9001 standarda

Najčešća shvatanja ljudi u savremenom poslovanju koja se vezuju za proces uvođenja ISO standarda svode se na mišljenja da će sam proces biti dug i iscrpljujući, da neće postojati nikakve realne koristi od uspostavljenog sistema, da će zaposleni organizacije gubiti dragoceno vreme na popunjavanje “bespotrebne papirologije”.

Na stvaranje negativnog publiciteta samog procesa uvođenja ISO 9001:2015 standarda uticale su brojne stvari kao što su:

 1. loša iskustva organizacija koje su uspostavlile sistem;
 2. preobimna dokumentacija sistema;
 3. drastično menjanje postojećeg načina poslovanja organizacija zarad ispunjavanja zahteva standarda,
 4. kao i preoterećenost zaposlenih koji su angažovani na održavanju sistema;

Cena uvođenja ISO 9001 standarda

Cene uvođenja ISO 9001 standarda su u potpunosti šarenolike i to predstavlja ozbiljan problem. Kada klijent prvi put želi da implementira neki standard, obično dobije ponude u rasponu od 300e do 3000e. Na osnovu dobijenih ponuda, ne može da prepozna razliku između konsultanata.

Razlika je u načinu rada, iskustvu, znanju, inovativnosti u radu i posvećenosti poslu. Cena zavisi od vrste delatnosti, složenosti procesa i aktivnosti, broja zaposlenih, broja lokacija i od drugih elemenata koje konsultant prikuplja pre davanja ponude.

Kada birate konsultanta, uvek tražite preporuku za njihov rad, pogledajte njihove reference, tražite primere dokumenata koje su radili i dr.

STANDARD ISO 9001:2015, MOŽE BITI DRUGAČIJI I JEDNOSTAVNIJI.

Iskustva zaposlenih naše firme, kao i zaposlenih u organizacijama naših klijenata su ipak malo drugačija. Postojanje merljivih efekata uvođenja ISO 9001 standarda, koje kao rezultat imaju unapređenje ukupnog poslovanja organizacije su i više nego dovoljan dokaz korisnosti poslovanja uskladjenog sa zahtevima standarda.

Upravljanje ljudskim resursima i znanjem organizacije

Upravljanje ljudskim resursima i znanjem organizacije


Održavanje infrastrukture

Održavanje infrastrukture

Dobar sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 odlikuje se sledećim elementima:

 1. Jasno definisanje svih procesa u firmi identifikovanje njihovih međuzavisnosti, definisanje metodologije praćenja njihove efektivnosti i efikasnosti.
  Kroz stalno unapređenje svih poslovnih procesa, bićete u mogućnosti i da konstantno unapređujete celokupan sistem i Vaše poslovanje;
 1. Jasno definisanje odgovornosti i ovlašćenjaza sve funkcije u organizaciji – odnosno stvaranje pojedinačnih odgovornosti za realizaciju radnih aktivnosti umesto kolektivne odgovornosti:
 2. Veća konkuretnost na tržištu– kvalitetniji rad podrazumeva stvaranje boljih proizvoda, što direktno utiče i na poboljšanje Vaše konkurentnosti na tržištu;
 3. Poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda– samo primenom razvijenih mehanizama kontrole u svakoj fazi izrade proizvoda, bićete u mogućnosti da pravovremeno reagujete na stvaranje njihovih eventualnih nedostataka ;
 4. Optimizacija resursa– kroz efektivno korišćenje Vaših resursa bićete u mogućnosti da utičete na smanjenje troškova poslovanja, i to kroz smanjenje škarta, reklamacija klijenata i sprovođenje postupaka preventivnog delovanja umesto interventnog;
 5. Donošenje odluka na osnovu činjenica– samo kroz sprovođenje brojnih analiza Vašeg poslovanja, bićete u mogućnosti da donosite pravovremene i efektivne odluke zasnovane na činjenicama.
 6. Povećanje zadovoljstva klijenata– primenom razvijenih mehanizama identifikacije, prepoznavanja i reagovanja na potrebe i zahteve klijenata, bićete u mogućnosti da konstatno utičete na povećanje njihovog zadovoljstva, a samim tim i na unapređenje Vašeg poslovanja i uspeh Vaše organizacije;
 7. Uspostavljanje partnerskih odnosa sa pouzdanim dobavljačima– kroz definisanje kriterijuma za ostvarivanje saradnje sa potencijalnim dobavljačima i kriterijuma za ocenjivanje i rangiranje postojećih dobavljača, bićete u mogućnosti da ograničite ostvarivanje saradnje samo sa prihvatljivim i pouzdanim dobavljačima;
Donošenje odluke o uvođenju ISO 9001 standarda?

Tokom sprovođenja aktivnosti uvođenja sistema upravljanja kvalitetom, mora da postoji snažna podrška najvišeg rukovodstva, jer bez nje nema sistema, već definisana pravila poslovanja ostaju samo “na papiru”.

Svima nama je veoma poznato da je u savremenom poslovanju uvođenje standarda jedan od najčešćih zahteva određenih tendera, a vrlo često i njihov eliminacioni uslov.

Ukoliko je namera najvišeg rukovodstva samo uvođenje standarda zarad dobijanja sertifikata koji će ispunjavati uslove određenog tendera, onda će isti i služiti samo kao “uramljeni papir na zidu”. Na taj način organizacija svakako neće biti u mogućnosti da spozna prave i realne koristi od uspostavljenog sistema, jer sistem neće ni postojati.

Obim dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom?

Obim dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom zavisi od veličine i složenosti poslovnih procesa organizacije.
Međutim, bez obzira na veličinu, složenost i vrstu poslova koje određena organizacija obavlja, obim dokumentacije MORA biti sveden na njene realne potrebe.

Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom, NE SME bespotrebno opteretiti njene neposredne korisnike, i MORA se ograničiti samo na dokumentaciju koju realno zahteva izvršavanje svakodnevnih radnih zadataka.

Prilikom definisanja neophodnog obima dokumentacije od velike pomoći Vam može biti iskustvo, znanje i kreativnost partnera koji će biti angažovani na implementaciji standarda.

Finansijska ulaganja?

Uvođenje ISO 9001 standarda ne zahteva nikakva finansijska ulaganja u infrastrukturu ili resurse organizacije (poslovne ili proizvodne prostorije, zaposlene, opremu i sl.). Finansijska ulaganja u infrastrukturu ili resurse uslovljena su aktuelnom zakonskom regulativom naše zemlje, a ne zahtevima standarda.

Jedina finansijska ulaganja biće za angažovanje kompetentnih konsultanata i za angažovanje sertifikacionog tela.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com